Nieuwe Praeses Curatorium

Stichting Reünisten R.S.G. / Actueel  / Nieuwe Praeses Curatorium

Nieuwe Praeses Curatorium

Na het plaatsen van een vacature  voor een nieuwe praeses van het Curatorium was het spannend: hoeveel reacties zouden er binnen komen, en vooral ook, wie gaat zich aanmelden?

Uiteindelijk ontvingen we drie reacties; alledrie sterke kandidaten. In de curatoriumvergadering van eind januari werd de selectiecommissie benoemd. Drie leden van het curatorium kregen tot taak de kandidaten te interviewen en een advies te geven aan het voltallige Curatorium. De selectiecommissie bestond uit Roos Verhooren (Curatoriumlid belast met communicatie), Pepijn van Eerden (h.t. praeses R.S.G) en Saskia van Eeuwijk (h.t. ab actis Curatorium).
De selectiecriteria waren bekend en waren ook in de advertentie beschreven. Door de selectiecommissie is met elke kandidaat een uitgebreid gesprek gevoerd. Daarin werden niet alleen vragen gesteld door de selectiecommissie, maar werden de aspirant-praesides ook uitgebreid de gelegenheid gegeven om vragen te stellen over de functie en over het Curatorium. De ontmoetingen werden inspirerende gesprekken over de toekomst van het Curatorium.
In de eerstvolgende Curatorium vergadering van 5 maart heeft de selectiecommissie haar advies neergelegd. Na een uitgebreide discussie is het advies overgenomen: de nieuwe praeses van het Curatorium is Richard Mulder. Richard is lid geworden van het R.S.G. in 1993. Hij heeft ervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid en hij omschrijft zichzelf vooral als een verbinder. Wij zijn erg blij dat Richard in juni zal toetreden tot het Curatorium en de functie van praeses op zich gaat nemen. Wij gaan ervan uit in hem een inspirerende nieuwe praeses te hebben gevonden.
In de volgende editie van de Nesthor kunnen jullie een uitgebreidere introductie van Richard verwachten.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-28578112.