Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G.

Reünisten R.S.G. / Fondsen / Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G.

Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G.

Doelstelling

Het Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G. is het interne ‘auditorenfonds’ of ‘functionarissenfonds’ van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Het Studiebeursfonds R.S.G. verleent financiële steun in de vorm van leningen en giften aan leden van de vereniging die als gevolg van hun (bestuurs)functies een substantiële studievertraging kunnen oplopen of hebben opgelopen.

 

Geschiedenis

Het Studiebeursfonds R.S.G. is opgericht naar aanleiding van de invoering van de ‘tempobeurs’ per september 1993 door de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschappen. Bestuursleden van studentenverenigingen kwamen niet langer in aanmerking voor een extra jaar studiefinanciering, maar konden voortaan een beroep doen op het Auditorenfonds (tegenwoordig: Profileringsfonds) van de eigen universiteit of hogeschool.

Het Auditorenfonds van de Erasmus Universiteit maakte de toekenning daarvan echter afhankelijk van het ledental van elke studentenvereniging. Voor het RSG betekende dit dat het zevenkoppige College van Senaat en Sociëteitsbestuur slechts in aanmerking kwam voor een maximale bestuursbeurs ter grootte van 73 beursmaanden. Na protest hiertegen zegde het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit in 1994 een jaarlijkse subsidie toe aan een intern ‘functionarissenfonds’, mits dit fonds zou worden ondergebracht bij een onafhankelijke stichting.

Het beheer van het Studiebeursfonds R.S.G. is sinds 1997 een van de statutaire taken van de Stichting Reünisten R.S.G.

 

Ondersteunde doelen

Het Studiebeursfonds R.S.G. ondersteunt de volgende doelen:

  • Jaarlijks wordt op aanvraag een bestuursbeurs toegekend aan het College van Senaat en Sociëteitsbestuur, in aanvulling op de bestuursbeurzen die worden verstrekt door de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam. De bestuursbeurs heeft het karakter van een gift.
  • Het fonds staat ook open voor incidentele aanvragen voor ondersteuning van andere sleutelfunctionarissen van de vereniging en/of van eventuele ‘schrijnende gevallen’ (leden die -aantoonbaar- door hun activiteiten voor de vereniging een substantiële studievertraging hebben opgelopen), bijvoorbeeld in de vorm van een gift of geldlening om de studie te kunnen afronden.

 

Inkomsten

Het Studiebeursfonds R.S.G. ontvangt sinds 2015 geen jaarlijkse bijdrage meer van de Erasmus Universiteit. De inkomsten van het fonds bestaan sindsdien uit:

  • Een jaarlijkse bijdrage van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap.
  • Contributies van de betalende reünisten (de vaste donateurs van de Stichting).
  • Periodieke en incidentele donaties van oud-bestuursleden en andere reünisten.
  • Opbrengsten van inzamelingsacties ten behoeve van het fonds.

Het vermogen van het Studiebeursfonds R.S.G. bedraagt circa € 60.000.

Doneer nu!

Steun de toekomstige bestuursleden van het RSG. Op naar het honderdste College van Senaat en Sociëteitsbestuur – en verder!

Doneer direct online »

Commissie Studiebeursfonds

Het Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G. wordt beheerd door een commissie, bestaande uit vijf leden van het Curatorium.

Dr. P.H. Brans

Dr. P.H. Brans

In september 2012 is het Studiebeursfonds R.S.G. vernoemd naar Dr. P.H. Brans (1899-1980).
Piet Brans was medeoprichter, eerste Praeses en Erelid van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Tevens was hij de initiator en eerste Praeses van de Stichting R.S.G. Fonds, de voorloper van de huidige Stichting Reünisten R.S.G.

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten