Statuten

Reünisten R.S.G. / Stichting / Statuten

Statuten

Stichting R.S.G. Fonds

De Stichting Reünisten R.S.G. is de voortzetting van de Stichting R.S.G. Fonds, bij notariële akte opgericht op 14 september 1960.

De statuten van de Stichting zijn sindsdien enige malen gewijzigd, onder andere vanwege de actieve betrokkenheid van de Stichting bij de aanschaf en verbouwing in 1966 van de huidige sociëteit door het Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Sindsdien is de Praeses Beheercommissie (tegenwoordig: de Vice-Praeses Socëteit) van de vereniging qualitate qua lid van het Curatorium van de Stichting.

Stichting Reünisten R.S.G.

In 1993 fuseerde de Stichting R.S.G. Fonds met de Reünistenclub R.S.G. – de voorloper van de huidige Nesthor(commissie) – tot de Stichting Reünisten R.S.G. Reeds in 1997 volgde weer een statutenwijziging, dit maal vanwege de oprichting van een functionarissenfonds (‘auditorenfonds’) voor de vereniging: het Studiebeursfonds R.S.G.

Op 12 maart 2015 zijn de statuten geheel herzien, onder andere met het oog op de instelling van het Onderhoudsfonds Asker V. Ook het uitgeven van publicaties over de geschiedenis van de vereniging behoort sindsdien tot de statutaire doelstellingen van de Stichting.

Download statuten

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten