Kascommissie

Kascommissie

Een kascommissie, bestaande uit leden van het Curatorium aangevuld met een ‘externe’ controleur, controleert de boekhouding en jaarrekeningen van de Stichting.

De Kascommissie van de Stichting bestaat uit tenminste twee leden van het Curatorium, aangevuld met een afgevaardigde van Kascommissie van het R.S.G. Zo nodig wordt een externe deskundige (zoals een registeraccountant) ingeschakeld voor het onderzoeken van de jaarrekening.

De Kascommissie controleert binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar de boekhouding en jaarrekening van de Stichting.

De commissie

De Kascommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Willem Gordijn – lid Curatorium
  • Hidde Wiersma – reünist, voormalig lid Curatorium
  • Quaestor Senaat RSG (q.q.)
  • Praeses Kascommissie RSG (q.q.)

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten