Kascommissie

Reünisten R.S.G. / Organisatie / Kascommissie

Kascommissie

Een kascommissie, bestaande uit leden van het Curatorium aangevuld met een ‘externe’ controleur, controleert de boekhouding en jaarrekeningen van de Stichting.

De Kascommissie controleert in opdracht van het Curatorium binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar de boekhouding en jaarrekening van de Stichting.

De commissie bestaat uit tenminste twee leden van het Curatorium, aangevuld met een afgevaardigde van Kascommissie van het R.S.G. Zo nodig wordt een externe deskundige ingeschakeld voor het onderzoeken van de jaarrekening.

 

De commissieleden

De Kascommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Martin Borsboom – lid Curatorium
  • Mirjam de Jaeger – reünist, voormalig Quaestor Senaat RSG
  • h.t. Quaestor Senaat RSG (q.q.)
  • h.t. Praeses Kascommissie RSG (q.q.)

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten