Stichting

Reünisten R.S.G. / Stichting

Stichting Reünisten R.S.G.

Tevens handelende onder de naam Stichting R.S.G. Fonds, Stichting Reünistenclub R.S.G. en Stichting Nesthor R.S.G.

Doelstelling

De Stichting Reünisten R.S.G. stelt zich ten doel om de contacten van reünisten/oud-leden van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap onderling en met de leden van de vereniging te bevorderen. Dit doet zij onder meer door het organiseren van uiteenlopende evenementen voor reünisten en oud-leden en door het uitgeven van het reünistenblad Nesthor.

De tweede hoofddoelstelling van de Stichting is om de vereniging te ondersteunen door middel van het verstrekken van adviezen en het verlenen van financiële steun. De Stichting beheert daartoe een drietal fondsen ter financiële ondersteuning van de vereniging, te weten het:

Verder stelt de Stichting zich tot doel het uitgeven van publicaties over de geschiedenis van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, waaronder het in 2021 te verschijnen Eeuwboek RSG.

 

Organisatie

De Stichting kent een aantal organen, waarvan het Curatorium (bestuur), de Nesthorcommissie, de Eeuwboekcommissie en de Businessclubcommissie de belangrijkste zijn.

Klik hier voor een overzicht van de organisatie en de samenstelling van het bestuur en de commissies.

Vragen over de Stichting?

Voor informatie over het donateur/lidmaatschap, de reünistenfondsen en andere reünistenaangelegenheden: curatorium@reunistenrsg.nl of 06-47810524.

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten