Curatorium

Reünisten R.S.G. / Organisatie / Curatorium

Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G. Het Curatorium kent maximaal 14 ‘permanente’ leden die op persoonlijke titel voor vijf jaar worden benoemd en daarna herkiesbaar zijn. Daarnaast hebben de Praeses, Quaestor Senaat en Vice-Praeses Sociëteit van de vereniging qualitate qua zitting in het Curatorium.

 

De ‘Curatoren’

Het Curatorium bestaat momenteel uit de volgende reünisten en leden van het RSG (tussen haakjes het jaar van lidmaatschap van de vereniging):

 • Richard Mulder (1993)  – Praeses
 • Suardus Ebbinge (2000)  – Abactis
 • Bart van den Bergh (2007) – Quaestor
 • Bertil de Rooij (1959) – Contactpersoon 1944-1969
 • Robert Donkers (1970) – Werving, Contactpersoon 1970-1979
 • Martin Borsboom (1988)  – ICT
 • Maciek Chelmowski (1999) – Onderhoud pand
 • Rob van den Elshout (2005) – Digitaal archief
 • Dennis Le Loux (2006) – Gegevensbeheer/-analyse
 • Jonathan Smit (2011) – Businessclub
 • Alissa Hoogenboezem (2015) – Nesthor
 • h.t. Praeses RSG
 • h.t. Quaestor Senaat RSG
 • h.t. Vice-Praeses Sociëteit RSG

Contact met het Curatorium

Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden:  curatorium@reunistenrsg.nl of 06-47810524.

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten