Curatorium

Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G. Het Curatorium kent 7 tot 14 ‘permanente’ leden die op persoonlijke titel voor vijf jaar worden benoemd en daarna herkiesbaar zijn. Daarnaast hebben de Praeses, Quaestor Senaat en Vice-Praeses Sociëteit (in zijn rol van Praeses Beheercommissie) van het R.S.G. functiehalve zitting in het Curatorium.

 

De leden

Het Curatorium bestaat momenteel uit de volgende reünisten en leden van het RSG:

 • Richard Mulder (1993)  – Praeses
 • Saskia van Eeuwijk (1977)  – Abactis
 • Martin Borsboom (1988)  – Quaestor
 • Bertil de Rooij (1959)
 • Hans van de Weg (1961)
 • Lex van Cleef (1967)
 • Thijs Goumans (1996)
 • Willem Gordijn (1998)
 • Roos Verhooren (2002)
 • Avril Hensen (2006)
 • Dennis Le Loux (2006)
 • Bart van den Bergh (2007)
 • Ginny Luijten (2011)
 • h.t. Praeses R.S.G.
 • h.t. Quaestor Senaat R.S.G.
 • h.t. Vice-Praeses Sociëteit (q.q. Praeses Beheercommissie) R.S.G.

Contact met het Curatorium

Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden:  curatorium@reunistenrsg.nl of 06-47810524.

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten