Curatorium

Reünisten R.S.G. / Organisatie / Curatorium

Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G. Het Curatorium kent 7 tot 14 ‘permanente’ leden die op persoonlijke titel voor vijf jaar worden benoemd en daarna herkiesbaar zijn. Daarnaast hebben de Praeses, Quaestor Senaat en Vice-Praeses Sociëteit van de vereniging qualitate qua zitting in het Curatorium.

 

De ‘Curatoren’

Het Curatorium bestaat momenteel uit de volgende reünisten en leden van het RSG (tussen haakjes het jaar van lidmaatschap van de vereniging):

 • Richard Mulder (1993)  – Praeses
 • Saskia van Eeuwijk (1977)  – Abactis
 • Martin Borsboom (1988)  – Quaestor
 • Bertil de Rooij (1959) – contactpersoon 1944-1972
 • Hans van de Weg (1961) – contactpersoon 1944-1972
 • Robert Donkers (1970) – Werving/Acquisitie
 • Thijs Goumans (1996) – Businessclub
 • Willem Gordijn (1998) – Onderhoud pand
 • Roos Verhooren (2002) – Communicatie
 • Avril Hensen (2006) – Fondsenwerving Eeuwboek
 • Dennis Le Loux (2006) – Eeuwfeest/Eeuwjaar
 • Bart van den Bergh (2007) – Eeuwboek
 • Ginny Luijten (2011) – Nesthor
 • h.t. Praeses RSG
 • h.t. Quaestor Senaat RSG
 • h.t. Vice-Praeses Sociëteit RSG

Contact met het Curatorium

Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden:  curatorium@reunistenrsg.nl of 06-47810524.

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten