Fondsen

Fondsen

De Stichting Reünisten R.S.G. heeft onder meer als doelstelling het financieel ondersteunen van Rotterdamsch Studenten Gezelschap. De Stichting beheert daartoe een drietal fondsen, te weten het:

Lustrumcadeau 19e Lustrum

R.S.G. Fonds

Het R.S.G. Fonds richt zich op het verlenen van financiële steun aan het Rotterdamsch Studenten Gezelschap…

Meer informatie »
Doneren »
Studiebeursfonds

Studiebeursfonds R.S.G.

Het Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G. is het interne ‘auditorenfonds’ van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap…

Meer informatie »
Doneren »
pand zwart wit

Onderhoudsfonds Asker V

Het Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V richt zich op het financiëel ondersteunen van het groot onderhoud aan de Rotterdamsche Studenten Sociëteit ‘Asker V’…

Meer informatie »
Doneren »

Het vermogen van deze reünistenfondsen is hoofdzakelijk gevormd door contributies, donaties en legaten van reünisten en oud-leden van de vereniging.

Via de drie fondsen worden onder meer bijzondere activiteiten en specifieke voorzieningen van de vereniging ondersteund (R.S.G. Fonds), bestuursbeurzen verstrekt (Studiebeursfonds R.S.G.) en een reserve gevormd voor het toekomstige groot onderhoud aan de sociëteitspand (Onderhoudsfonds Asker V).

Jaarlijkse inzamelingsactie
Jaarlijks wordt er ten behoeve van één van de reünistenfondsen (of voor een specifieke bestemming, zoals bijvoorbeeld het Eeuwboek of het Lustrumcadeau) een inzameling gehouden onder de reünisten en oud-leden.

Daartoe wordt onder andere geld ingezameld onder de deelnemers aan de Reünistenlunch en het Reünistendiner ter gelegenheid van de Dies Natalis van de vereniging.

Via het reünistenblad Nesthor worden de reünisten en oud-leden geïnformeerd over de uiteindelijke opbrengst van elke inzamelingsactie.

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten