Fondsen

Reünisten R.S.G. / Fondsen

Fondsen

De Stichting Reünisten R.S.G. heeft onder meer als doelstelling het financieel ondersteunen van Rotterdamsch Studenten Gezelschap. De Stichting beheert daartoe een drietal fondsen.

Lustrumcadeau 19e Lustrum

R.S.G. Fonds

Het R.S.G. Fonds verleent financiële steun aan het Rotterdamsch Studenten Gezelschap…

Meer informatie »
Doneren »
Studiebeursfonds

Studiebeursfonds R.S.G.

Het Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G. is het interne ‘functionarissenfonds’ van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap…

Meer informatie »
Doneren »
R.S.S. Asker V

Onderhoudsfonds Asker V

Het Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V ondersteunt het onderhoud aan de Rotterdamsche Studenten Sociëteit ‘Asker V’…

Meer informatie »
Doneren »

Het vermogen van deze reünistenfondsen is hoofdzakelijk gevormd door contributies, donaties en legaten van reünisten en oud-leden van de vereniging.

Via de drie fondsen worden onder meer bijzondere activiteiten en specifieke voorzieningen van de vereniging ondersteund (R.S.G. Fonds), bestuursbeurzen verstrekt (Studiebeursfonds R.S.G.) en een reserve gevormd voor het groot onderhoud aan het sociëteitspand (Onderhoudsfonds Asker V) op langere termijn.

Jaarlijkse inzamelingsactie
Jaarlijks wordt er ten behoeve van één van de reünistenfondsen (of voor een specifieke bestemming, zoals bijvoorbeeld het Eeuwboek of het Lustrumcadeau) een inzameling gehouden onder de reünisten en oud-leden.

Daartoe wordt onder andere geld ingezameld onder de deelnemers aan de Reünistenlunch en het Reünistendiner ter gelegenheid van de Dies Natalis van de vereniging.

Via het reünistenblad Nesthor worden de reünisten en oud-leden geïnformeerd over de uiteindelijke opbrengst van elke inzamelingsactie.

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten