Shop

Stichting Reünisten R.S.G. / Donatie Onderhoudsfonds

Donatie Onderhoudsfonds

 10.00 100.00

Het Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V richt zich op het financiëel ondersteunen van het groot onderhoud aan de Rotterdamsche Studenten Sociëteit ‘Asker V’, gevestigd in een oud koopmanshuis uit de 17e eeuw aan het Haringvliet 94 te Rotterdam. Het Onderhoudsfonds Asker V is opgericht om op langere termijn het groot onderhoud aan Asker V financieel te ondersteunen, in het geval dat de vereniging dit onderhoud niet zelf zou kunnen bekostigen.

Doneer hier online of maak (eenmalig of periodiek) een donatie over naar bankrekening NL08 INGB 0000 367700, t.n.v. Stichting Reünisten R.S.G., onder vermelding van ‘Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V’.

Wissen