Contact

Overzicht van contactgegevens

Contactgegevens

Stichting (algemeen)
info@reunistenrsg.nl
010-4118316
Voor informatie over de Stichting in het algemeen en deze website.

Curatorium
curatorium@reunistenrsg.nl
06-47810524
Voor informatie over het lidmaat-/donateurschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden.

Nesthorcommissie
nesthor@reunistenrsg.nl
06-20149183
Voor informatie over evenementen, de Nesthor, Lief & Leed en advertentie-acquisitie.

Eeuwboekcommissie
eeuwboek@reunistenrsg.nl
Voor informatie over het Eeuwboek 2021 en het archief van het R.S.G.

Eeuwjaar & viering
eeuwjaar@reunistenrsg.nl
Voor informatie over en bijdragen aan de viering van het eeuwjaar en het eeuwfeest.

RSG Businessclub
businessclub@reunistenrsg.nl
Voor informatie over, en ideeën voor de RSG businessclub.

Reünistenlunch
reunistenlunch@reunistenrsg.nl
Voor informatie over de jaarlijkse Reünistenlunch voor de RSG-jaargangen 1944 tot en met 1970.

Het RSG
abactis@hetrsg.nl
010-4118316
Voor informatie over de contributie-incasso, adreswijzigingen en zaken die de vereniging betreffen.

Postadres
Alle post kan voor bovenstaande partijen kan gestuurd worden naar:
Sociëteit ’Asker V’
Haringvliet 94
3011 TH Rotterdam

Gaarne ter attentie van de betreffende partij.

Sociale media

Bankgegevens

Bankrekening: STICHTING REUNISTEN RSG
IBAN: NL08 INGB 0000 367700
BIC: INGBNL2A

Bankrekening: STICHTING REUNISTEN RSG INZ NESTHOR
IBAN:  NL41 INGB 00000 54475
BIC:  INGBNL2A

Stichting Reünisten R.S.G.

Tevens handelend onder de namen Stichting R.S.G. Fonds, Stichting Reünistenclub R.S.G. en Stichting Nesthor R.S.G.
Datum van oprichting: 14-11-1960
KvK-nummer: 41125033 (Kamer van Koophandel te Rotterdam)
Adres: Sociëteit ‘Asker V’, Haringvliet 94, 3011 TH Rotterdam

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten