Contact

Reünisten R.S.G. / Contact

Contactgegevens

Contactgegevens

Stichting (algemeen)
info@reunistenrsg.nl
010-4118316
Voor informatie over de Stichting in het algemeen en deze website.

Curatorium
curatorium@reunistenrsg.nl
06-47810524
Voor informatie over bestuur en organisatie van de Stichting, het lidmaat-/donateurschap, de reünistenfondsen en diverse aangelegenheden met betrekking tot de reünisten en oud-leden van het RSG.

Nesthorcommissie
nesthor@reunistenrsg.nl
06-20149183
Voor informatie over evenementen, het reünistenblad Nesthor, meldingen omtrent Lief & Leed, en advertentie-acquisitie.

Eeuwboekcommissie
eeuwboek@reunistenrsg.nl
Voor informatie over het Eeuwboek RSG en het archief van het RSG.

Businessclubcommissie
businessclub@reunistenrsg.nl
Voor informatie over, en ideeën en aanmeldingen voor de Businessclub R.S.G.

Eeuwjaar & -viering
eeuwjaar@reunistenrsg.nl
Voor informatie over en bijdragen aan de viering van het Eeuwjaar en het grote Eeuwfeest op zaterdag 30 oktober 2021.

Reünistendiner
reunistendiner@reunistenrsg.nl
Voor informatie over het traditionele Reünistendiner op de ‘Oudejaarsavond’ van de vereniging.

Reünistenlunch
reunistenlunch@reunistenrsg.nl
Voor informatie over de jaarlijkse Reünistenlunch voor de RSG-jaargangen 1944 tot en met 1972 op ‘Oudejaarsavond’.

Rotterdamsch Studenten Gezelschap
abactis@hetrsg.nl
010-4118316
Voor alle overige informatie, zoals de contributie-incasso, adreswijzigingen en zaken die de vereniging betreffen.

Postadres
Alle post kan voor bovenstaande partijen kan gestuurd worden naar:
Sociëteit ’Asker V’
Haringvliet 94
3011 TH Rotterdam

Gaarne ter attentie van de betreffende partij.

Sociale media

Bankgegevens

Bankrekening: STICHTING REUNISTEN RSG
IBAN: NL08 INGB 0000 367700
BIC: INGBNL2A

Bankrekening: STICHTING REUNISTEN RSG INZ NESTHOR
IBAN:  NL41 INGB 00000 54475
BIC:  INGBNL2A

Stichting Reünisten R.S.G.

Tevens handelend onder de namen Stichting R.S.G. Fonds, Stichting Reünistenclub R.S.G. en Stichting Nesthor R.S.G.
Datum van oprichting: 14-11-1960
KvK-nummer: 41125033 (Kamer van Koophandel te Rotterdam)
Adres: Sociëteit ‘Asker V’, Haringvliet 94, 3011 TH Rotterdam

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten