Schenkingen en legaten

Reünisten R.S.G. / Schenkingen en legaten

Schenkingen en legaten

Niet zonder uw steun…

De Stichting Reünisten R.S.G. ondersteunt het Rotterdamsch Studenten Gezelschap met een drietal reünistenfondsen, organiseert evenementen voor reünisten, en geeft het reünistenblad Nesthor en (in 2021) het Eeuwboek van het RSG uit.

De Stichting kan dat alleen doen dankzij de jaarlijkse reünistencontributies en de (extra) donaties van reünisten en oud-leden aan de reünistenfondsen. Dankzij u dus! Maar er zijn ook andere manieren waarop u onze Stichting en het RSG financieel kunt ondersteunen.

 

Eenmalige en periodieke giften (schenkingen)

Overweegt u om de Stichting Reünisten R.S.G. te ondersteunen met een bijzondere (eenmalige of periodieke) gift, al dan niet onder bepaalde voorwaarden of bijvoorbeeld voor een specifieke bestemming (doel, activiteit)? De Stichting staat hier uiteraard voor open!

 

Legaten

Onuitblusbaar brandt het eeuwig studentenvuur… Sommige reünisten nemen deze bekende regel uit het RSG-lied vrij letterlijk, en laten dit blijken door zelf na hun overlijden de vereniging nog te ondersteunen met een legaat. Zo maakte de in 2012 overleden reünist Max Ruitenberg (RSG-jaargang 1935) met een legaat de oprichting van het Onderhoudsfonds Asker V mogelijk.

 

Fiscale aspecten

De Stichting Reünisten R.S.G. is een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) maar geen Algemeen Nut Behartigende Instelling (ANBI).
Giften aan de fondsen van de Stichting komen volledig ten goede aan het Rotterdamsch Studenten Gezelschap en gelden op grond als giften aan de vereniging.

Wat betekent dit voor u?
Periodieke giften aan een vereniging zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, namelijk mits er gedurende minstens vijf jaar jaarlijks een vast bedrag worden geschonken en de gift is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst of notariële akte.
‘Gewone’ giften zijn niet aftrekbaar. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Wat betekent dit voor ons?
De Stichting Reünisten R.S.G. is vrijgesteld van omzet- en vennootschapsbelasting.
Voor de schenk- en erfbelasting geldt een algemene vrijstelling van ruim € 2.200 per ontvangen gift (schenking) of legaat. Daarboven kan de  Stichting als SBBI bij de aangifte verzoeken om een verdere vrijstelling van de belasting.
Uw schenking of legaat komt dus volledig ten goede aan onze Stichting en daarmee uiteindelijk aan het Rotterdams Studenten Gezelschap!

 

Contact

Wilt u meer informatie over de bovengenoemde mogelijkheden om de Stichting financieel te ondersteunen, dan kunt u hiervoor -vertrouwelijk – contact opnemen met quaestor@reunistenrsg.nl.

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten