Nesthor

Nesthor

Colofon

Nesthor, het reünistenblad van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, is een uitgave van de Stichting Reünisten R.S.G. De eerste editie verscheen in 1990. Het blad verschijnt vier maal per jaar, in kleurendruk op A5-formaat. De oplage bedraagt 700 stuks.
Nesthor bevat informatie en artikelen voor, door en over reünisten en oud-leden van het RSG. Alle betalende reünisten (donateurs) krijgen het blad toegezonden.

Redactie

Nesthor wordt gemaakt door de Nesthorcommissie.
Hoofdredacteur: Avril Hensen.

Edities

Nesthor verschijnt vier keer per jaar, in de maanden maart, juni, september en december.
Voor het aanleveren van kopij voor deze edities gelden globaal de volgende deadlines:

  • 28 februari
  • 31 mei
  • 31 augustus
  • 30 november

Klik hier voor een overzicht van de uitgebrachte edities van de Nesthor, of bekijk de online gepubliceerde artikelen uit de Nesthor.

Aanleveren kopij

Kopij voor de Nesthor kan worden gestuurd naar nesthor@reunistenrsg.nl. Lief & Leed, maar ook ideeën voor artikelen of gastcolumns zijn van harte welkom! Teksten graag aanleveren in een bewerkbaar formaat, bijvoorbeeld Microsoft Word.

E-mail de redactie »

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten