Nesthor (blad)

Reünisten R.S.G. / Nesthor (blad)

Nesthor

Colofon

Nesthor, het reünistenblad van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, is een uitgave van de Stichting Reünisten R.S.G.

Nesthor bevat informatie en artikelen voor, door en over reünisten en oud-leden van het RSG. Via het blad worden ze geïnformeerd over de activiteiten van de Stichting en op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de vereniging. Verder wordt in verhalen, interviews en columns teruggeblikt op de studietijd en verdere levensloop van reünisten en oud-leden van verschillende generaties.

 

Nieuwsbrief

Nesthor verscheen voor het eerst in juni 1992 (nulnummer) resp. augustus 1992 (jaargang 1 nummer 1).

Het blad was de opvolger van de Nieuwsbrief die van 1980 tot en met 1991 werd toegezonden aan de leden van de Reünistenclub R.S.G.

Net als haar voorganger verscheen Nesthor aanvankelijk onregelmatig (ongeveer drie tot vier edities per jaar).

 

Reünistenblad

Sinds 2012 verschijnt de Nesthor vier keer per jaar als tijdschrift in kleurendruk.

Alle betalende reünisten (leden/donateurs) krijgen het blad toegezonden. De huidige oplage bedraagt 700+.

De vormgeving wordt verzorgd door Silver Arrows MultiMedia webdesign en communicatie. Het huidige paginaformaat bedraagt 18,3 x 25,8 cm (gereduceerd A4-formaat).

De Nesthor wordt gedrukt en verstuurd door BladNL.

 

Redactie

Nesthor wordt gemaakt door de Nesthorcommissie.
Hoofdredacteur: Ginny Luijten.

 

Edities

Nesthor verschijnt vier keer per jaar, in de maanden maart, juni, september en december.
Voor het aanleveren van kopij voor deze edities gelden in beginsel de volgende deadlines:

  • 28 februari
  • 31 mei
  • 31 augustus
  • 30 november

 

Nesthoroverzicht

Klik hier voor een overzicht van de uitgebrachte edities van de Nesthor, of bekijk de online gepubliceerde artikelen uit de Nesthor.

Aanleveren kopij

Kopij voor de Nesthor kan worden gestuurd naar nesthor@reunistenrsg.nl. Lief & Leed, maar ook ideeën voor artikelen of gastcolumns zijn van harte welkom! Teksten graag aanleveren in een bewerkbaar formaat, bijvoorbeeld Microsoft Word.

E-mail de redactie »

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten