Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V

Reünisten R.S.G. / Fondsen / Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V

Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V

Doelstelling

Het Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V  ondersteunt het onderhoud aan de Rotterdamsche Studenten Sociëteit ‘Asker V’, gevestigd in een oud koopmanshuis uit de 17e eeuw aan het Haringvliet 94 te Rotterdam.

 

Geschiedenis

Het Onderhoudsfonds Asker V is eind 2012 in het leven geroepen om te waarborgen dat de monumentale sociëteit ook op langere termijn in goede staat en voor de vereniging behouden blijft.

Het R.S.G. heeft vooralsnog voldoende financiële middelen voor het onderhoud van het pand, en de Beheercommissie van de vereniging heeft voldoende kennis en kunde om het onderhoud deels zelf uit te voeren.

Echter, het intensieve gebruik van het pand, strengere bouwkundige eisen en de noodzaak om meer werkzaamheden uit te besteden zorgen voor stijgende onderhoudskosten. Op termijn moet rekening worden gehouden met afnemende studentenaantallen en daardoor wellicht minder leden voor het R.S.G. die het onderhoud moeten bekostigen. De verwachting is daarom dat de vereniging op langere termijn niet meer in staat zal zijn om al het noodzakelijke onderhoud volledig zelf te bekostigen.

Het beheer van het Onderhoudsfonds Asker V is sinds 2014 een van de statutaire taken van de Stichting Reünisten R.S.G.

 

Ondersteunde doelen

Het Onderhoudsfonds Asker V ondersteunt het groot onderhoud aan Asker V, in het geval dat de vereniging dit niet volledig zelf kan bekostigen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

  • Gepland groot onderhoud. Te denken valt aan de renovatie van het dak of de gevels, of ingrijpende verbouwingen van sociëteitsruimten.
  • Herstelwerkzaamheden als gevolg van onvoorziene ‘bouwkundige calamiteiten’. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als verzakking van het pand, ernstige lekkages, verrotte draagbalken, enz.
  • Maatregelen ter verduurzaming van het historische pand. Denk aan dak- en gevelisolatie, isolerend monumentenglas, enz.

 

Inkomsten

Een legaat van de in 2012 op 96-jarige leeftijd overleden reünist drs. Max Ruitenberg vormde de eerste symbolische dotatie aan het nieuwe Onderhoudsfonds Asker V. De inkomsten van het fonds bestaan verder uit:

  • Contributies van de betalende reünisten (de vaste donateurs van de Stichting).
  • Periodieke en incidentele donaties van reünisten en oud-leden.
  • Opbrengsten van inzamelingsacties ten behoeve van het fonds.

Het vermogen van het Onderhoudsfonds Asker V bedraagt circa € 13.000,-.

Doneer nu!

Steun het voortbestaan van de mooiste studentensociëteit van Rotterdam.

Doneer direct online »

Commissie Onderhoudsfonds

Het Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V wordt beheerd door een commissie, bestaande uit vijf leden van het Curatorium.

Ir. W. Wissing

Ir. Wim Wissing

Het Onderhoudsfonds Asker V is vernoemd naar Ir. Willem Wissing (1920 – 2008), architect en stedebouwkundige.

Wim Wissing was erelid van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Als Senator en architect in opleiding was hij direct na de oorlog verantwoordelijk voor de aankoop, verbouwing en inrichting van sociëteit Asker IV.

Als lid van het Curatorium van het R.S.G fonds speelde Wim Wissink later ook een belangrijke rol bij de aanschaf en verbouwing van de huidige sociëteit.

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten