Update van het Curatorium: Vacature Praeses Curatorium

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Update van het Curatorium: Vacature Praeses Curatorium

Update van het Curatorium: Vacature Praeses Curatorium

Tijdens het afgelopen Reünistendiner heeft Jacqueline Vermaat aangekondigd na bijna 14 jaar af te zullen treden als Praeses van het Curatorium van de Stichting Reünisten R.S.G. Het Curatorium is daarom op zoek naar een nieuwe Praeses voor de komende vijf à tien jaar. Gekozen is voor een open procedure, waarbij alle reünisten van het RSG kunnen reageren. Een selectiecommissie van het Curatorium zal adviseren over de te benoemen kandidaat. We hopen op veel reacties.

Vacature Praeses Curatorium Stichting Reünisten R.S.G.

De Stichting Reünisten R.S.G. heeft tot doel de contacten tussen de reünisten en oud-leden onderling en met het Rotterdamsch Studenten Gezelschap te bevorderen, onder meer door het uitgeven van de Nesthor en het organiseren van evenementen zoals de jaarlijkse Reünistenlunch en het Reünistendiner op ‘Oudejaarsavond’. Daarnaast geeft de Stichting waar nodig advies aan de vereniging, en biedt financiële ondersteuning via het R.S.G. Fonds, het Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G. en het Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V.

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting. Leden van het Curatorium worden benoemd op persoonlijke titel, in beginsel voor een termijn van vijf jaar. Daarnaast hebben drie bestuursleden van de vereniging zitting in het Curatorium.

Praeses Curatorium

De Stichting is op zoek naar een betrokken reünist die de komende jaren de functie van Praeses van het Curatorium op zich wil nemen. De Praeses van het Curatorium is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting. Hij of zij heeft een belangrijk rol in het leggen van de verbinding tussen de reünisten onderling, en tussen de reünisten en de huidige leden van het RSG.

De Praeses heeft oog en oor voor de behoeften en ideeën van de verschillende groepen reünisten en is in staat deze te vertalen in gewenste acties. Wij verwachten dan ook dat de Praeses regelmatig de activiteiten bezoekt die voor de reünisten worden georganiseerd.

Door de verkorting van de studieduur en de wijzigingen in de studiefinanciering zien we dat binnen het RSG studenten minder lang lid zijn van de vereniging. Het vermogen om binnen de vereniging kennis over het verleden over te dragen neemt daardoor af. Het Curatorium ziet daar een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. De Praeses zal daarbij door goede contacten met het bestuur en de vereniging een rol in spelen.
De komende jaren zullen in het teken staan van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Zo zal de Stichting in 2021 het Eeuwboek RSG uitgeven. De band met de reünisten en oud-leden van alle generaties zal in de aanloop naar het Eeuwfeest sterk worden aangehaald. De bedoeling is natuurlijk dat zoveel mogelijk reünisten het Eeuwfeest van het RSG mee zullen vieren. De Praeses zal een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van de plannen rondom het Eeuwfeest.

Vanzelfsprekend zit de Praeses de Curatoriumvergaderingen voor die vier maal per jaar worden gehouden op R.S.S. Asker. De Praeses bereidt samen de overige leden van het Dagelijks Bestuur van de Stichting de vergaderingen voor, en coördineert en bewaakt de uitvoering van de activiteiten. Incidenteel woont de Praeses ook vergaderingen bij van de commissies van de Stichting. Het tijdbeslag van de functie is naar schatting 8 uur per maand, overwegend in de avonduren.

Geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 15 januari 2018 een e-mail (met motivatie) naar curatorium@hetrsg.nl. Voor informatie kan contact worden opgenomen met Saskia van Eeuwijk (06-28578112) of Martin Borsboom (06-29525563).

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-28578112.