Eeuwboek

Eeuwboek

Reeds in september 2010 is begonnen met de voorbereidingen voor het jubileumboek dat in 2021 zal verschijnen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap. In samenwerking met de vereniging werd hiertoe de Eeuwboekcommissie opgericht, bestaande uit zowel reünisten als leden van het RSG.

 

Wiki

Er is snel begonnen met het verzamelen van alle geschiedenis van de vereniging in de meest breedste zin van het woord, maar dit werd al snel onoverzichtelijk. Zeker als je geen keuzes wilt maken en eigenlijk alle informatie wilt digitaliseren. De Eeuwboekcommissie heeft gezocht naar een goede manier van het bijhouden van onze uitgebreide historie. De oplossing lag in de wereld van Wikipedia. Bekend van de digitale encyclopedie, maar misschien minder bekend van de software die daar achter schuilt. Wikipedia maakt gebruik van software om informatie aan elkaar te koppelen en overzichtelijk weer te geven. De commissie heeft dit project met beide handen aangepakt en werkt momenteel aan een ‘eigen’ Eeuwboek-wiki. Deze moet gevuld worden met alle historie en geschiedenis die te vinden is. Op 1 januari 2016 zagen de statistieken van de wiki er als volgt uit:

  • Aantal pagina’s: 1.264
  • Aantal paginabewerkingen: 13.713
  • Aantal bestanden: 713
  • Aantal actieve gebruikers: 30

 

Interviews

Naast het digitaliseren van informatie is de commissie ook druk bezig met het afnemen van interviews van reünisten. Om het project dat we zijn begonnen te professionaliseren (en omdat we het eigenlijk veel te leuk vinden) zijn we voornemens om de interviews zoveel mogelijk (met natuurlijk toestemming van de geïnterviewden) op te nemen op film. Op deze manier ontstaat er een grote database met filmbestanden waarmee ter zijne tijd een aardige documentaire kan worden gemonteerd.

De commissie werkt ook mee aan verzoeken van diverse commissies van de vereniging. Zo werd geassisteerd bij de totstandkoming van het geschiedeniskatern en de ledenlijsten van de Lustrumalmanak 2011, de geschiedenis op de website van het RSG geüpdatet, en werden artikelen gepubliceerd in de periodieken van de vereniging en Stichting.

Daarnaast verzorgt de Eeuwboekcommissie sinds 2012 de geschiedenispresentatie tijdens de (Na-)Kennismakingstijd.

 

Archiefstukken

Naast al deze zaken houdt de Eeuwboekcommissie zich ook bezig met het verwerven en conserveren van nieuwe archiefstukken. Zo heeft reünist Lex van Cleef (1967) al zijn verenigingsdassen geschonken aan de vereniging, wetende dat het in goede handen is. De dassen zijn ingelijst en hangen allemaal in Asker V, om precies te zijn aan de muur in ‘zijn’ Bar & Boos, zichtbaar voor iedereen. Een ander voorbeeld is Bernard Waar (1957): hij heeft een zeer mooi boekwerk geleend aan de Eeuwboekcommissie, met daarin krantenartikelen die gaan over opvoeringen van de Rotterdamse Studenten Toneelvereniging (RST). Het boek was een geschenk aan zijn vader die jaren lang regisseur is geweest van RST (zelf was zijn vader geen lid van het RSG.)

 

Digitalisering archief

Veel tijd is de commissie kwijt aan het digitaliseren van het archief van de vereniging. Dit archief ligt zowel op de vereniging zelf, maar is voor het overgrote deel ondergebracht bij het Stadsarchief Rotterdam. Tijdens zogenoemde ‘scanweekenden’ zijn we met de commissie bezig om alle stukken te scannen in PDF-formaat. Op deze manier kan overal op de wereld gewerkt worden aan het Eeuwboek. Op 1 januari 2016 zagen de statistieken van de digitalisatie van het archief er als volgt uit:

  • Aantal bestanden: 5.142
  • Aantal gigabytes: 10,20
  • Aantal pagina’s: 32.245

Oproep aan alle reünisten

De commissie heeft een oproep aan alle reünisten: mochten jullie informatie, leuke anekdotes of archiefstukken hebben of andere belangrijke, interessante of onzinnige zaken met de commissie willen delen; dan is natuurlijk iedereen van harte welkom om contact met ons op te nemen.

E-mail de Eeuwboekcommissie »

Contact

Mocht u zaken willen delen met of archiefstukken overhandigen aan de commissie, of heeft u vragen over de geschiedenis van de vereniging, dan kunt u e-mailen naar eeuwboek@reunistenrsg.nl.

Daarnaast kunt u ook altijd een briefje sturen naar het bekende adres aan het Haringvliet:

Stichting Reünisten R.S.G.
t.a.v. Eeuwboekcommissie
Haringvliet 94
3011 TH Rotterdam

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten