Update van het Curatorium: vacature portefeuille Marketing, verkoop en distributie Eeuwboek

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Update van het Curatorium: vacature portefeuille Marketing, verkoop en distributie Eeuwboek

Update van het Curatorium: vacature portefeuille Marketing, verkoop en distributie Eeuwboek

De Stichting is op zoek naar een betrokken reünist die de komende jaren zitting wil nemen in het Curatorium, en zich in het bijzonder wil inzetten voor de marketing, verkoop en distributie van het Eeuwboek van het R.S.G.

Stichting Reünisten R.S.G.

De Stichting Reünisten R.S.G. heeft tot doel de contacten tussen de reünisten en oud-leden onderling en met het Rotterdamsch Studenten Gezelschap te bevorderen, onder meer door het uitgeven van de Nesthor en het organiseren van evenementen zoals de jaarlijkse Reünistenlunch en het Reünistendiner op ‘Oudejaarsavond’. Daarnaast geeft de Stichting waar nodig advies aan de vereniging, en biedt financiële ondersteuning via het R.S.G. Fonds, het Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G. en het Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V. De Stichting zal ook het Eeuwboek uitgeven dat bij het honderdjarig bestaan van de vereniging in 2021 zal verschijnen.

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting. Leden van het Curatorium worden benoemd op persoonlijke titel, in beginsel voor een termijn van vijf jaar. Daarnaast hebben drie bestuursleden van de vereniging zitting in het Curatorium.

Marketing, verkoop en distributie Eeuwboek

De Stichting is op zoek naar een betrokken reünist die de komende jaren zitting wil nemen in het Curatorium, en zich in het bijzonder wil inzetten voor de marketing, verkoop en distributie van het Eeuwboek van het R.S.G.

De Eeuwboekcommissie van de Stichting is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Eeuwboek dat rond 1 november 2021 zal verschijnen. Al enkele jaren wordt er in projectgroepen door reünisten en leden van het R.S.G. gewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding van het Eeuwboek. Het verenigingsarchief is inmiddels grotendeels aangevuld, gedigitaliseerd en via een wiki ontsloten.
Een nog te vormen redactie, ondersteund door een professionele eindredacteur en een vormgever, gaat de inhoud en vormgeving van het monumentale boek verzorgen.

Het project zal voor een belangrijk deel bekostigd moeten worden uit de verkoop van het boek aan de leden en de reünisten/oud-leden van het R.S.G. De Stichting streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke, grotendeels vooraf verkochte oplage. Dit om geen belangstellenden te hoeven teleurstellen, het financiële risico te beperken en de prijs van het boek laag te houden.

De portefeuillehouder Marketing, verkoop en distributie Eeuwboek zal hiertoe voorstellen doen, een plan uitwerken en daaraan invulling geven. Hij of zij doet dit in nauwe samenwerking met andere Curatoriumleden die zich bezighouden met de financiering, promotie en productie van het Eeuwboek, en vanzelfsprekend ook met de Eeuwboekcommissie.
Namens het Curatorium zal de portefeuillehouder afspraken maken met het R.S.G. en externe partijen – zoals een uitgever, distributeur, boekhandels enz. – over de promotie, (voor)verkoop, distributie en opslag van het Eeuwboek, voor de periode vóór, tijdens en na het lustrumjaar 2021-2022.

Het tijdsbeslag van de functie is naar schatting 4 tot 8 uur per maand, overwegend in de avonduren.

Geïnteresseerd?
Stuur dan voor 15 november een e-mail (met motivatie) naar curatorium@hetrsg.nl. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Martin Borsboom (06-29525563), Bart van den Bergh (06-11885479) of Hans van de Weg (020-6162155).

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-28578112.