Uit de Curatoriumvergadering van maart 2019

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Uit de Curatoriumvergadering van maart 2019

Uit de Curatoriumvergadering van maart 2019

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van maart 2019 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

  • Eeuwboek: Aan het plan voor fondsenwerving ten behoeve van het Eeuwboek wordt gewerkt. Het werk aan de inhoud van het in 2021 te verschijnen Eeuwboek vordert wel, maar nieuwe commissieleden zijn echt nodig.
  • Nesthor: De standaard reünistenavond op de laatste avond van de maand is een succes. Een actie is in voorbereiding om e-mailadressen van reünisten te verzamelen met het oog op het Eeuwfeest. Het Nesthor blad heeft een nieuw formaat en een nieuwe wijze van verzending.
  • Info van het RSG: De restauratie van het vaandel is afgerond. Een denktank over de organisatie van het Eeuwfeest is opgericht.
  • Reünistenadministratie: Besloten is om de reünistenadministratie in een apart systeem onder te brengen, gescheiden van de ledenadministratie van de vereniging.
  • Financiën: De jaarrekening 2018 en begroting 2019 zijn goedgekeurd. Zo ook de resultatenrekeningen en begrotingen van de Nesthor- en de Eeuwboekcommissie.
  • Businessclub: Er worden plannen gemaakt voor het organiseren van bijeenkomsten voor reünisten gericht op zakelijke uitwisseling. Een bijeenkomst voor reünisten die werken bij de gemeente Rotterdam vindt plaats op 7 mei a.s.
  • Pand: De marmeren vloer van de Midgardgang is vervangen. Ziet er heel goed uit.
  • Organisatie: Een nieuw curatoriumlid voor de portefeuille Marketing, distributie en verkoop van het Eeuwboek is nog niet gevonden.

De volgende curatoriumvergadering vindt in maart plaats. Mis je iets op onze vergaderagenda? Laat van je horen via curatorium@hetrsg.nl.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-47810524.