Uit de Curatoriumvergadering van juni 2019

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Uit de Curatoriumvergadering van juni 2019

Uit de Curatoriumvergadering van juni 2019

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van juni 2019 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

  • Eeuwboek: De subsidieaanvragen ten behoeve van het Eeuwboek zijn verzonden. Het werk aan de inhoud van het in 2021 te verschijnen Eeuwboek vordert, maar nieuwe commissieleden zijn hard nodig.
  • Nesthor: De vaste reünistenavond op de laatste avond van de maand is een succes. Een ludieke actie is in voorbereiding om e-mailadressen van reünisten te verzamelen met het oog op het komende Eeuwfeest.
  • Info vanuit het RSG: Een denktank over viering van het 20e Lustrum en de organisatie van het grote Eeuwfeest vergadert binnenkort voor de eerste keer.
  • Reünistenadministratie: De nieuwe Libro reünistenadministratie is operationeel. In een gezamenlijke actie van het Curatorium en het RSG-bestuur zijn al allerlei contactgegevens in de administratie bijgewerkt.
  • Financiën: Het Jaarverslag 2018 is vastgesteld en is inmiddels op de website gepubliceerd.
  • Businessclub: De jaarlijkse netwerkborrel voor RSG-ers die werken bij de gemeente Rotterdam heeft eind april plaatsgevonden. Daarbij waren circa 30 reünisten aanwezig.
  • Pand: Het opknappen van de parketvloeren in verschillende ruimten en de bars in Midgard en Thor staat in de planning. Er wordt nagedacht en advies ingewonnen over de toekomstige verduurzaming van het pand.
  • Organisatie: Een nieuw Curatoriumlid voor de portefeuille Marketing, distributie en verkoop Eeuwboek is nog niet gevonden. Een tweede vacature voor de portefeuille Werving/Acquisitie is inmiddels gepubliceerd in de Nesthor en op deze website.

De volgende curatoriumvergadering vindt in september plaats. Mis je iets op onze vergaderagenda? Laat van je horen via curatorium@hetrsg.nl.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-47810524.