Uit de Curatoriumvergadering van december 2018

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Uit de Curatoriumvergadering van december 2018

Uit de Curatoriumvergadering van december 2018

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van december 2018 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

  • Eeuwboek: Het werk aan de inhoud van het in 2021 te verschijnen Eeuwboek vordert nog steeds goed, maar nieuwe commissieleden zijn echt nodig.
  • Nesthor: De Reünistenlunch en het Reünistendiner waren weer een groot succes. De Nesthorcommissie heeft een nieuwe praeses: Ginny Luyten. Enkele commissieleden gaan samen met leden van het Curatorium nadenken over acties om meer (niet betalende) reünisten te bereiken.
  • Info van het RSG: Het nieuwe Bestuur is gestart in september. In het pand wordt hard gewerkt aan de nieuwe marmeren vloer in de Midgardgang.
  • Reünistenadministratie: De mogelijkheden worden onderzocht om de reünistenadministratie in een apart systeem onder te brengen.
  • Financiën: Aan de inning van de nog openstaande contributiedebiteuren wordt gewerkt. Het Curatorium heeft besloten om een deel van het vermogen van de Stichting duurzaam te gaan beleggen.
  • Werving: Binnen het Curatorium is een vacature ontstaan voor de portefeuille Acquisitie, met als belangrijkste taak het bedenken en opzetten van acties om meer betalende reünisten te werven.
  • Businessclub: Gestart gaat worden met het organiseren van bijeenkomsten voor reünisten, gericht op zakelijke uitwisseling. De plannen daarvoor worden de komende maanden uitgewerkt.
  • Organisatie: Lex van Cleef neemt na 40 jaar afscheid van het Curatorium. Avril Hensen is benoemd als nieuw Curatoriumlid, zij gaat zich specifiek bezighouden met fondsenwerving. Er is nog geen kandidaat gevonden voor de portefeuille Marketing, distributie en verkoop van het Eeuwboek; belangstellenden kunnen zich nog melden via curatorium@reunistenrsg.nl.

De volgende curatoriumvergadering vindt in maart plaats. Mis je iets op onze vergaderagenda? Laat van je horen via curatorium@hetrsg.nl.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-47810524.