Sluiting RSG i.v.m. coronavirus

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Sluiting RSG i.v.m. coronavirus
19e Lustrum R.S.G.

Sluiting RSG i.v.m. coronavirus

Het Curatorium heeft onderstaand bericht ontvangen m.b.t. de maatregelen omtrent het coronavirus. De sluiting van het RSG t/m 6 april betekent voor de reünisten dat in ieder geval de Engelse Pub avond & businessclub activiteit van vrijdag 27 maart tot nader order zijn uitgesteld.

 


Waarde leden,

Zoals beloofd volgt hier een update met betrekking tot de maatregelen omtrent het Coronavirus. Het RSG blijft in ieder geval tot en met 6 april dicht. Dit houdt in dat alle verenigingsactiviteiten in deze periode geschrapt worden. Op basis van adviezen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Vereniging van Universiteiten wil het Bestuur alle leden met klem vragen álle verenigingsactiviteiten te schrappen of uit te stellen, ook borrels en/of activiteiten met commissies, vriendengroepen of disputen.

Het is belangrijk om als leden van het RSG onze verantwoordelijkheid te nemen en zowel binnen als buiten verenigingsverband elk onnodig sociaal contact te vermijden. We hopen dat u hier allen gehoor aan zult geven.

Op gebied van praktische maatregelen heeft het Bestuur voorlopig het volgende besloten:

  • De Halfjaarlijkse ALV II zal worden uitgesteld tot dinsdag 12 mei. Op deze datum zal ook worden gestemd over het nieuwe biercontract.
  • Het zomerreces zal in gaan op woensdag 24 juni in plaats van woensdag 17 juni.
  • De welzijnsweek zal plaatsvinden van 15 t/m 18 juni, in plaats van 23 t/m 26 maart.

Het Bestuur wil u er graag op wijzen dat deze besluiten kunnen veranderen indien de situatie veranderd. We volgen de berichtgeving op de voet en zullen u op de hoogte houden bij nieuwe ontwikkelingen.

Indien u gezondheidsklachten heeft verzoeken wij u contact op te nemen met het Bestuur. Het Bestuur zal de komende periode thuis werken, maar wel bereikbaar zijn. Daarnaast willen wij u er graag op wijzen dat de vertrouwenspersonen binnen het Bestuur (Andrea Elzo Kraemer en Jesse van den Broek) ook tijdens deze periode bereikbaar zijn indien u daar behoefte aan heeft.

We hopen op uw begrip en willen graag aan u allen vragen een beetje op elkaar te letten de komende periode. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Fleur Doolaard via praeses@hetrsg.nl.

Tot meerdere groei en bloei,

Fleur Doolaard
h.t. Praeses College
Rotterdamsch Studenten Gezelschap


Houdt de website in de gaten of volg de Facebook– of LinkedIn groep om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.