Oprichting Businessclub R.S.G.

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Oprichting Businessclub R.S.G.

Oprichting Businessclub R.S.G.

Op initiatief van een aantal reünisten, het Curatorium en de Nesthor wordt er gewerkt aan de oprichting van een  Businessclub. Inmiddels heeft er een brainstorm met geïnteresseerden plaatsgevonden staat de eerste activiteit gepland voor 12 december bij brouwerij Vet & Lazy.

Voor wie?

De Businessclub R.S.G. wordt een platform waar ondernemers en professionals met RSG-verleden elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Heb jij net als vele andere reünisten interesse in deze businessclub? Laat dit dan weten via Jonathan@Communicatiehaven.nl

Brainstorm 27 september

Na de oproep in de Nesthor en in de nieuwsbrief hadden zich ongeveer een twintigtal geïnteresseerden aangemeld. De helft hier van kwam bij elkaar op 27 september om te brainstormen over de nieuw op te richten businessclub. De vragen die centraal stonden, waren: wat is er nodig om de businessclub tot een succes te maken, en hoe gaan we dit doen? Tijdens de bijeenkomst bleek dat vrijwel iedereen enthousiast was en zijn er concrete stappen gezet. Na het Reünistendiner in oktober hebben veel geïnteresseerden zich aangemeld. Inmiddels wordt er gewerkt aan het uitwerken van de structuur en staat de eerste activiteit gepland.

Donderdag 12 december: Businessclub-avond bij brouwerij Vet & Lazy

Op donderdagavond 12 december van 17.00 tot 19.00 (of later) organiseert de Businessclub in oprichting haar eerste activiteit bij Brouwerij Vet & Lazy. Professionals en ondernemers met een RSG-verleden zijn van harte welkom.

Waar: Brouwerij Vet & Lazy (gevestigd in het oude Tropicana, Maasboulevard 100) en daarna borrel op RSG
Wat: Diverse sprekers over bier, innovatie, startups en funding
Doel: kennis uitwisselen en elkaar ontmoeten
Voor wie: Professionals en ondernemers met een RSG-verleden
Toegang: Gratis, wel aanmelden via de site
Sprekers: Onder meer reünist, oud Aon-ceo en investeerder Lex Geerdes en reünist en developer Joël Meijering.
Bijzonderheden: Het precieze programma wordt later bekend gemaakt
Aanmelden: Via www.reunistenrsg.nl/businessclubavond

Hoe verder?

Momenteel is de Businessclub bezig met het uitwerken van de structuur. Hoe vaak willen we activiteiten organiseren? Wat wordt de inhoud van de activiteiten? Et cetera. Ben jij een ondernemer of professional met een RSG-verleden en lijkt het je leuk om kennis uit te wis-selen en andere RSG-professionals en -ondernemers te ontmoeten? Meld je dan aan voor de businessclub via Jonathan@Communicatiehaven.nl. Weet je nog niet of je geïnteresseerd bent, maar wil je wel naar het event op 12 december? Meld je dan aan via www.reunistenrsg.nl/businessclubavond.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@reunistenrsg.nl of 06-47810524.