Eeuwcadeau

Reünisten R.S.G. / Eeuwjaar / Eeuwcadeau

Eeuwcadeau

Het is traditie dat de reünisten van het R.S.G. bij ieder lustrum een cadeau aan de vereniging aanbieden. En ter gelegenheid van het 20e Lustrum wordt het dit keer een zeer bijzonder cadeau. Namens het R.S.G. willen we de stad Rotterdam een uniek kunstwerk (beeld) aanbieden, dat ergens in de buurt van het Haringvliet of de Oude haven een plek zal krijgen!

 

Donatie Eeuwcadeau

We kunnen dit kunstwerk uiteraard niet realiseren zonder (extra) donaties van reünisten. Elke bijdrage is hard nodig! We doen dan ook een beroep op jou om mee te helpen om de binding van het R.S.G. met de stad Rotterdam in brons of steen te ‘vereeuwigen’. Doneren voor het Eeuwcadeau kan via deze link.

 

Van idee naar beeld

Al decennia lang organiseert de Stichting Reünisten R.S.G. het ‘lustrumcadeau’ dat ze namens de reünisten aan de vereniging aanbiedt. Dit is altijd een cadeau voor de vereniging zelf, zoals een wapenschild en kroonluchters (1991) of een nieuwe entree voor de sociëteit (2011). Maar ter gelegenheid van het 20e lustrum willen we iets bijzonders doen. Op voorstel van het Curatorium is besloten om namens en met het R.S.G. een cadeau aan te bieden aan de stad Rotterdam.

Het idee van een cadeau voor de stad viel bij het (toenmalige) Bestuur en de leden van de vereniging in goede aarde. Om er concreet invulling aan te geven formeerden het Curatorium en het R.S.G.-bestuur een gezamenlijke ‘denktank’. Op verschillende manieren is bij reünisten en leden zijn ideeën en suggesties voor een ‘Eeuwcadeau’ opgehaald. In een aantal stappen zijn deze ideeën vervolgens beoordeeld op aansprekendheid en uitvoerbaarheid. Met als resultaat: een kunstwerk in de stad! Liefst met een toepasselijk en herkenbaar thema, zoiets als ‘monument voor het eeuwig studentenvuur’ of ‘ode aan het Rotterdamse studentenleven’…

Rotterdam is de beeldenstad van Nederland: er is geen stad met zo veel beeldende kunst in de openbare ruimte. Met het plan schaart het R.S.G. zich in de mooie traditie van ‘Fikkie’ (1963, R.S.C., Oude Binnenweg) en ‘Boefje’ (1980, St. Laurentius, Warande). Ons plan is dan ook met instemming begroet  door het Centrum Beeldende Kunst (CBK) en de gemeente Rotterdam.

 

Van droom naar daad

Om het ambitieuze plan te realiseren moet er nog veel gebeuren. De eisen van het CBK en de gemeente Rotterdam op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid zijn immers hoog.

Een werkgroep Kunst – onder leiding van beeldend kunstenaar en reünist Eddy Kaijser – zijn de artistieke kaders geformuleerd en is een voor een schetsopdracht (in competitie). Een werkgroep Locatie zoekt samen met de gemeente Rotterdam naar een geschikte locatie voor het beeld en vraagt de benodigde vergunning aan. De werkgroep Financiën werft de benodigde middelen. Dat is een enorme uitdaging: voor het realiseren van een duurzaam beeld in de openbare ruimte is al gauw € 30.000 of meer nodig. Inmiddels zijn al veel giften binnengekomen, maar we zijn er nog lang niet. Het RSG zelf zal overigens het beeld “voor eeuwig” adopteren en het onderhoud bekostigen.

Het realiseren van een kunstwerk in de openbare ruimte is – zeker in het centrum van Rotterdam – geen eenvoudige zaak. Maar inmiddels hebben we al flink veel stappen gezet. Wij zijn optimistisch over onze kansen. We willen proberen om alles snel rond te krijgen zodat we het beeld tijdens de Lustrumweken in april 2022 feestelijk kunnen onthullen.

Locatie

In overleg met de gemeente zoekt de werkgroep Locatie naar een geschikte plek voor het beeld in het centrum van Rotterdam, bij voorkeur rond het Haringvliet of de Oude Haven.

Parallel werken we aan de aanvraag van de vereiste omgevingsvergunning.

 

 

Comité van Aanbeveling

 

Sandra Bechtholt – directeur Museum Meermanno / Huis van het Boek, reünist van het R.S.G (1992).

Florentijn Hofmanbeeldend kunstenaar

Eddy Kaiserbeeldend kunstenaar, reünist van het R.S.G. (aankomstjaar 1994).

Prof. dr.  Julia Noordegraafhoogleraar Digitaal erfgoed (UvA), reünist van het R.S.G. (1991)

Giel van Strien – directeur Passionate Bulkboek (festival GDMW, Write Now!, De Inktaap, enz.).

Jan Riezenkamp – “heel veel voormalig en ex”: wethouder van cultuur in Rotterdam, directeur-generaal Cultuur Ministerie van OCW, reünist van het R.S.G. (1962).

Contact

Vragen of suggesties met betrekking tot het Eeuwcadeau? Neem contact op via eeuwcadeau@reunistenrsg.nl.

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten