Uit de Curatoriumvergadering van september 2018

Stichting Reünisten R.S.G. / Actueel  / Uit de Curatoriumvergadering van september 2018

Uit de Curatoriumvergadering van september 2018

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van september 2018 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

  • Eeuwboek: Het werk aan de inhoud van het in 2021 te verschijnen Eeuwboek vordert goed, maar er moet nog heel veel gebeuren. De Eeuwboekcommissie zoekt nog nieuwe commissieleden. In 2019 zal een redactiecommissie worden gevormd, die verantwoordelijk zal zijn voor de inhoud en vormgeving van het Eeuwboek. Voor de marketing, distributie en verkoop van het Eeuwboek zal een extra Curatoriumlid worden geworven.
  • Nesthor: Het etentje in de Eurekaweek was een succes. Voor de Nesthorcommissie zijn 3 nieuwe leden gevonden. De voorbereidingen voor de reünistenlunch en het reünistendiner op ‘Oudejaarsavond’ zijn gedaan.
  • Info van het RSG: 107 nieuwe leden! In de komende jaar gaat de vereniging nadenken over de organisatie van het Eeuwfeest in 2021-2022.
  • Reünistenadministratie: In verband met de AVG zijn acties nodig op gebied van de administratie. Dit is een goede gelegenheid om ook verbeteringen door te voeren in de administratie.
  • Financiën: het Jaarverslag 2017 is goedgekeurd en wordt gepubliceerd. Het Studiebeursfonds R.S.G. heeft één bestuursbeurs toegekend voor het komende verenigingsjaar. De inning van de contributies loopt niet helemaal goed en zal in samenwerking met het RSG-bestuur worden verbeterd.
  • Werving: Er wordt gewerkt aan een leuke attentie voor betalende reünisten met pakket Platina en Eeuw.
  • Organisatie: Bart van den Bergh is toegetreden tot het Curatorium.

De volgende curatoriumvergadering vindt in december plaats. Mis je iets op onze vergaderagenda? Laat van je horen via curatorium@hetrsg.nl.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-47810524.