Uit de Curatoriumvergadering van september 2017

Stichting Reünisten R.S.G. / Actueel  / Uit de Curatoriumvergadering van september 2017

Uit de Curatoriumvergadering van september 2017

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van september 2017 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

  • Reünistenadministratie: De jaarlijsten zijn inmiddels gedigitaliseerd door de Eeuwboekcommissie. De gegevens van deze lijsten moeten nog worden verwerkt in de RSG-administratie. De administratie is dan zo goed als mogelijk is.
  • Onderhoud pand: De gevel van het RSG pand ziet er zowel aan de voorkant als aan de achterkant fantastisch uit. Voor Thor zijn inmiddels 2 airco’s gekocht en geinstalleerd. Lange termijn plannen voor financiering van het onderhoud van het pand zijn gemaakt.
  • Info vanuit het RSG: Het RSG heeft dit jaar 114 nieuwe leden. Tevens heeft het RSG een nieuwe website, waarbij veel informatie achter een login beschikbaar is.
  • Nesthor: De wervingsactie voor nieuwe leden van de Nesthor is succesvol geweest. De jaarlijkse reünistenlunch en reünistendiner zijn weer gepland: de lunch vindt plaats in restaurant Biblio en het diner in restaurant MOOII. We mikken op hoge aantallen bezoekers.
  • Communicatie: De nieuwe website van de Stichting Reünisten R.S.G. is vrijwel gereed en gaat eind september live.
  • Financiën: De quaestor van het Curatorium heeft een meerjarenraming gemaakt. Deze zal in de volgende vergadering uitgebreid besproken worden. De discussie rondom de toekenning van studiebeursfondsen is nog niet afgerond.
  • Curatorium intern: De vergaderingen zullen wat anders worden voorbereid. Het bestuur van het RSG zal vooralsnog alleen vertegenwoordigd worden in de vergadering door de praeses. Indien nodig zijn andere bestuursleden tevens aanwezig. De komende tijd blijft een discussie gaande over de manier waarop het Curatorium zich organiseert.

De volgende curatoriumvergadering vindt begin december plaats. Mis je iets op onze vergaderagenda? Laat van je horen via curatorium@hetrsg.nl.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-29068285.