Uit de Curatoriumvergadering van juni 2018

Stichting Reünisten R.S.G. / Actueel  / Uit de Curatoriumvergadering van juni 2018

Uit de Curatoriumvergadering van juni 2018

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van juni 2018 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

  • Benoeming nieuwe Praeses – Richard Mulder wordt benoemd als nieuwe Praeses van het Curatorium en zit de vergadering verder voor. Richard heeft alle Curatoriumleden uitgebreid vooraf gesproken. De aandacht van het Curatorium zal de komende jaren vooral worden gericht op het Eeuwfeest in 2021 waarvoor nog veel gedaan moet worden.
  • Reünistenadministratie – In verband met de AVG moeten nog zaken geregeld worden, zoals een privacyprotocol voor de Stichting. Dit wordt afgestemd met het Bestuur van het RSG.
  • Nesthor – Het Lentediner was een groot succes. De Nesthorcommissie zoekt contact met reünisten van disputen om activiteiten beter af te stemmen.
  • Eeuwboek – Veel mensen zetten zich nu al in voor het Eeuwboek van het RSG, maar er is nog meer mankracht nodig. De Eeuwboekcommissie heeft een plan van aanpak gemaakt en gaat dit plan met enkele Curatoriumleden verder uitwerken.
  • Financiën – De vereniging heeft een bijdrage van € 1.600 uit het R.S.G. Fonds gekregen voor de restauratie van het oude vaandel, de vereniging betaalt zelf de helft van de kosten. Het Curatorium besluit tot aan aangaan van een vrijwilligersverzekering, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de Stichting.
  • Info van het College – het f.t. Bestuur is al geformeerd. Het huidige Bestuur werkt aan een meerjarenplan voor de vereniging, twee leden van het Curatorium gaan hierover meedenken.
  • Pand – De marmeren vloer in de gang gaat in opdracht van de Beheercommissie vervangen worden.

De volgende curatoriumvergadering vindt in september plaats. Mis je iets op onze vergaderagenda? Laat van je horen via curatorium@hetrsg.nl.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-47810524.