Vacature Curatorium: portefeuille Werving/Acquisitie

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Vacature Curatorium: portefeuille Werving/Acquisitie

Vacature Curatorium: portefeuille Werving/Acquisitie

De Stichting is op zoek naar een betrokken reünist die de komende jaren zitting wil nemen in het Curatorium, en zich in het bijzonder wil inzetten voor acquisitie en werving van donateurs.

Stichting Reünisten R.S.G.

De Stichting Reünisten R.S.G. heeft tot doel de contacten tussen reünisten/oud-leden onderling en met het Rotterdamsch Studenten Gezelschap te bevorderen, onder meer door het uitgeven van de Nesthor en het organiseren van uiteenlopende evenementen zoals de maandelijkse reünistenborrels en de jaarlijkse Reünistenlunch en het Reünistendiner op ‘Oudejaarsavond’. Daarnaast geeft de Stichting waar nodig advies aan de vereniging, en biedt financiële ondersteuning via het R.S.G. Fonds, het Studiebeursfonds R.S.G. en het Onderhoudsfonds Asker V. De Stichting zal ook het Eeuwboek uitgeven dat bij het honderdjarig bestaan van de vereniging in 2021 zal  verschijnen. Het Curatorium is het bestuur van de Stichting. Leden van het Curatorium worden benoemd op persoonlijke titel, in beginsel voor een termijn van vijf
jaar. Daarnaast hebben drie bestuursleden van de vereniging zitting in het Curatorium.

Portefeuille Werving/Acquisitie

De Stichting is op zoek naar een betrokken reünist die de komende jaren zitting wil nemen in het Curatorium, en zich in het bijzonder wil inzetten voor
de volgende zaken:

  • De werving van extra betalende reünisten (donateurs). Het aantal betalende reünisten stijgt gestaag door de ‘natuurlijke aanwas’ van afstuderende RSG-leden, maar is nog steeds relatief beperkt. Er zijn nog veel meer oudere reünisten die het RSG vaak nog een warm hart toedragen, maar (nog) geen betalend reünist (meer) zijn. Het naderende honderdjarig bestaan van de vereniging is een goede gelegenheid om reünisten van verschillende generaties gericht te benaderen en (weer) als betalend reünist aan het RSG te binden.
  • Het organiseren van inzamelingen, crowdfunding en/of sponsoracties ten behoeve van concrete doelen rond het honderdjarig bestaan van het RSG, zoals het Eeuwboek, het Eeuwfeest en het Eeuwcadeau voor de vereniging.

Het Curatorium zoekt daarom iemand die voor bovengenoemde zaken als portefeuillehouder een plan wil maken, daarvoor creatieve ideeën aandraagt, en – samen met de overige leden van het Curatorium en andere betrokkenen – zorgt draagt voor de uitvoering ervan.

Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail (met motivatie) naar curatorium@reunistenrsg.nl. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Richard Mulder (06-47810524), Saskia van Eeuwijk (06-13205745) of Martin Borsboom (06-29525563).

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@reunistenrsg.nl of 06-47810524.