Eeuwcadeau update

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Eeuwcadeau update

Eeuwcadeau update

Op de  Eeuwdag heeft kunstenares Silvia B. aan iedereen het Eeuwcadeau onthuld. Het Eeuwcadeau zal een bronzen kunstwerk worden; een jonge plataan in het midden van de vier imposante senior-platanen die aan het Haringvliet staan. Zowel het RSG-motto ‘Tot meerdere groei en bloei’ en de gedachte dat de senior bomen je jonge boom beschermen voeden zoals  de reünisten dat doen voor de jonge studenten, komen daarmee tot hun recht. Het realiseren van dit project heeft al veel voeten in aarde gehad. Er is een groepje met enthousiaste leden en reünisten hard aan het werk om ervoor te zorgen dat voor 1 november 2022, met jullie steun, het Eeuwcadeau kan worden onthuld. In goede RSG-traditie begon het met een idee, worden nu mooie stappen gemaakt en lopen we tegelijkertijd tegen (voor echte RSG-ers niet onoverkoombare) hindernissen op. Of heten dat tegenwoordig ‘uitdagingen’?

Het kunstwerk krijgt steeds meer vorm

Met Silvia B. hebben we een Rotterdamse kunstenares gevonden die op dit moment vol passie het kunstwerk nader aan het vormgeven is. Tijdens een bezoek aan de studio van Silvia aan de Admiraliteitskade in Rotterdam hebben we een schaalmodel kunnen bewonderen. Daarnaast worden gespreken gevoerd met de leveranciers van het benodigde brons en worden berekeningen uitgevoerd voor de fysieke constructie en plaatsing.

De voorkeurslocatie is een prangend vraagstuk

Haast vanzelfsprekend gaan we ervanuit dat het kunstwerk op een plek rond het Haringvliet geplaatst zal worden. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar het plein bij de Oostbrug. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een advies gevraagd bij de Commissie Gedenktekens en Straatnamen van de Gemeente Rotterdam. Die heeft positief gereageerd op onze aanvraag wat betreft de historische en maatschappelijke toegevoegde waarde van ‘ons’ kunstwerk voor de stad Rotterdam. Voordat we een officieel vergunningstraject in kunnen gaan is wel eerst een positief advies nodig aan de gemeenteraad. Dat advies komt van de landschappers van het gebied waar het kunstwerk wordt geplaatst. Met de gebiedslandschappers zijn we nu in gesprek over de voorkeurslocatie. Daarbij komen op dit moment vraagstukken naar boven over de huidige inrichting van het plein, wat de gemeente daar zelf aan ontwikkelingen voor ogen heeft, kabels/leidingen en wortels, en een terrasvergunning die op die locatie is verleend. Gelukkig is er alle medewerking om samen te kijken wat eventueel kan worden gecombineerd. Een positief advies over een locatie is op dit moment het meest prangende en prioritaire vraagstuk. We hebben goede hoop dat we jullie bij een volgende update positief nieuws te melden hebben.

Donaties en fondswerving blijven hard nodig

De Stichting Reünisten RSG heeft dankzij alle trouwe donateurs van de Stichting in de afgelopen jaren en dankzij alle binnengekomen spontane donaties rond de Eeuwdag, een goede basis kunnen leggen voor het financieren van het Eeuwcadeau. We zijn er echter nog niet op het niveau dat nodig is. De snel stijgende prijzen van grondstoffen (en daarmee ook brons) door alle ontwikkelingen in de wereld en bijkomende kosten rond de plaatsing is meer nodig dan waarin is voorzien. Er worden de komende tijd diverse kansrijke cultuur-/kunstfondsen aangeschreven voor een bijdrage, zowel landelijk als binnen Rotterdam. Daarnaast rekenen we ook op de leden en reünisten van het RSG voor een bijdrage, waarover we iedereen binnenkort zullen informeren. Wil je nu al doneren? Dat kan via onze webshop.

Alle puzzelstukjes voor dit bijzondere onderdeel van het Eeuwjaar van onze vereniging liggen inmiddels op tafel, maar passen nog niet helemaal in elkaar. Als leden van de werkgroep Eeuwcadeau weten we zeker dat het, met jullie steun, gaat lukken.

Tot meerdere groei en bloei!

Barry, Eddy, Evi, Frederike, Ginny, Martin, Mathilde, Pepijn, Richard