Uit de Curatoriumvergadering van maart 2020

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Uit de Curatoriumvergadering van maart 2020

Uit de Curatoriumvergadering van maart 2020

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van maart 2020 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

  • Eeuwboek: Er wordt binnenkort een start gemaakt met het schrijven en vormgeven van het Eeuwboek. Wel is nog dringend behoefte aan schrijvers/redacteuren. Wie daarvoor belangstelling heeft, wordt verzocht zich te melden via eeuwboek@reunistenrsg.nl. De portefeuille voor marketing, distributie en verkoop van het Eeuwboek is binnen het Curatorium ingevuld.
  • Nesthor: De komende maanden wordt in principe elke maand een activiteit georganiseerd. De eerste daarvan vindt zou plaatsvinden op 27 maart, maar is in verband met het coronavirus afgeblazen. Een nieuwe Quaestor voor de Nesthorcommissie is inmiddels gevonden.
  • Info van het RSG: Het RSG-bestuur heeft besloten de sociëteit vooralsnog te sluiten in verband met het coronavirus.
  • Eeuwfeest/Eeuwviering: Binnen het Curatorium is een trekker voor de festiviteiten in het eeuwjaar 2021-2022 benoemd. Hij zal ook de afstemming met het RSG op zich nemen. De datum van het grote Eeuwfeest is bekend: zaterdag 30 oktober 2021.
  • Reünistenadministratie: De ons bekende reünisten worden binnenkort via sociale media benaderd met een promotiefilmpje om door te sturen aan andere reünisten in hun netwerk, om hen te enthousiasmeren voor de Eeuwviering en hun actuele contactgegevens daarvoor door te geven.
  • Businessclub: Het plan voor de opzet van een businessclub is gepresenteerd. De interesse hiervoor onder reünisten lijkt groot. Per jaar zullen vier bijeenkomsten worden georganiseerd. De eerstvolgende meeting was gepland voor 27 maart, maar deze zal worden verplaatst naar een andere datum in verband met het coronavirus.
  • Financiën: het jaarverslag 2019 en de begroting voor 2020 van de Stichting zijn gepresenteerd en goedgekeurd. De Stichting staat er financieel goed voor. Ook de jaarverslagen en begrotingen van de Nesthorcommissie en de Eeuwboekcommissie zijn goedgekeurd. Het jaarverslag 2019 van de Stichting zal in juni op de website worden gepubliceerd.

Reageren op bovengenoemde zaken kan via curatorium@reünistenrsg.nl.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@reunistenrsg.nl of 06-47810524.