Uit de Curatoriumvergadering van juni 2021

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Uit de Curatoriumvergadering van juni 2021

Uit de Curatoriumvergadering van juni 2021

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van 7 juni 2021 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

  • Eeuwdag: de kaartverkoop is eind mei gestart via de webwinkel van de Stichting. Er zijn al circa 400 kaarten verkocht aan reünisten, ongeveer de helft voor de gehele dag.
  • Eeuwboek: de verkoopprijs (kortingsprijs voorverkoop) is vastgesteld op 30 euro per boek. Een externe eindredacteur zal het gehele boek redigeren. De voorverkoop van het boek is reeds gestart, tegelijk met de kaartverkoop voor de Eeuwdag.
  • Eeuwcadeau: er is al 2.500 euro aan giften ontvangen voor het Eeuwcadeau. De besprekingen met de gemeente over de locatie van het kunstwerk lopen. Ook wordt er gewerkt aan de opdrachtomschrijving en de selectie van drie kunstenaars voor een schetsopdracht. Het ontwerp wordt gepresenteerd op de Eeuwdag in oktober 2021, het kunstwerk zal zo mogelijk worden onthuld in de Lustrumweken in het voorjaar van 2022.
  • Info van het College van het RSG: het terras van het RSG is weer (beperkt) open voor bezoek, uiteraard met inachtneming van alle coronamaatregelen.
  • Bestuur en organisatie: Robert Donkers, lid geworden in 1970, is benoemd tot lid van het Curatorium. Hij zal met name het contact met de reünisten van zijn generatie gaan versterken.
  • Businessclub: er worden weer nieuwe online activiteiten en/of fysieke bijeenkomsten gepland! Binnenkort meer nieuws daarover.
  • Nesthor: Borrel in het park was een succes. De Nesthorcommissie hoopt snel weer fysiek bijeenkomsten op de sociëteit te kunnen organiseren.

Reageren op bovengenoemde zaken kan via curatorium@reünistenrsg.nl.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@reunistenrsg.nl of 06-47810524.