Eeuwboekcommissie zoekt versterking!

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Eeuwboekcommissie zoekt versterking!

Eeuwboekcommissie zoekt versterking!

De Eeuwboekcommissie is op zoek naar enthousiaste onderzoekers, schrijvers en beeldredacteuren om de commissie te ondersteunen. Onderstaand  de vacatures zoals gepubliceerd in de Nesthor Jaargang 27, editie 3, september 2018. 

Wil je een bijdrage leveren aan het boek van de eeuw? Neem contact op met Bart van den Bergh via eeuwboek@reunistenrsg.nl

eeuwboek-icon

Door: Eeuwboekcommissie

De Eeuwboekcommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, totstandkoming en publicatie van het Eeuwboek dat in 2021 zal verschijnen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Neem voor informatie of het leveren van een bijdrage contact op via eeuwboek@hetrsg.nl.