Eeuwboek update

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Eeuwboek update

Eeuwboek update

Het Eeuwjaar van het RSG is in volle gang. En al gooit corona af en toe wat roet in het eten, het is en blijft een memorabel jaar. Gelukkig konden we volgens planning ons geweldige Eeuwfeest vieren op 30 oktober. In de loop van dit jaar kunnen we nog uitkijken naar de Lustrumweken in mei en naar het Lustrumgala.

Echter niet alles verloopt geheel volgens planning: in een eerdere mail schreven we jullie dat het Eeuwboek naar verwachting eind januari 2022 zou verschijnen. Echter, de productie van het Eeuwboek is door onvoorziene omstandigheden bij de uitgever verder vertraagd en op dit moment durven we geen nieuwe datum te noemen. Wel zijn we optimistisch genoeg om te hopen op een verzenddatum nog voor de Lustrumweken in mei. Zodra meer bekend is over de daadwerkelijke verzenddatum sturen we jullie een mail. We begrijpen dat we veel van jullie geduld vragen, maar we weten zeker dat het uiteindelijke boek het wachten meer dan waard zal zijn.