Uit de Curatoriumvergadering van maart 2017

Reünisten R.S.G. / Actueel  / Uit de Curatoriumvergadering van maart 2017

Uit de Curatoriumvergadering van maart 2017

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van maart 2017 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

Lustrumcadeau: Het cadeau – de tekst SOCIËTEIT ASKER in brons boven de voordeur – wordt bij de opening van het 19e Lustrum van de vereniging officieel onthuld.

Studiebeursfonds: Het Studiebeursfonds R.S.G., waaruit beurzen voor de bestuursleden van de vereniging worden gefinancierd, kent een structureel tekort. Vooral door de lage rentestand wordt voor de komende jaren een jaarlijks tekort van gemiddeld € 2.000 verwacht. In overleg met de vereniging zal worden gezocht naar een structurele oplossing.

 

  • Lustrumcadeau: Het cadeau – de tekst SOCIËTEIT ASKER in brons boven de voordeur – wordt bij de opening van het 19e Lustrum van de vereniging officieel onthuld.
  • Studiebeursfonds: Het Studiebeursfonds R.S.G., waaruit beurzen voor de bestuursleden van de vereniging worden gefinancierd, kent een structureel tekort. Vooral door de lage rentestand wordt voor de komende jaren een jaarlijks tekort van gemiddeld € 2.000 verwacht. In overleg met de vereniging zal worden gezocht naar een structurele oplossing.
  • Reünistenadministratie: De reünistenadministratie is door de uitgevoerde en nog lopende verbeteracties inmiddels behoorlijk op orde. Kosten en baten van acties om contactgegevens van niet-betalende reünisten en oud-leden te achterhalen blijken niet tegen elkaar op te wegen. Wel zal nog actie worden ondernomen om nieuwe jaarcontactpersonen te vinden, met name voor de jaren 1972 – 2000. De portefeuille Reünistenadministratie zal binnen het Curatorium worden belegd bij de Abactis van de Stichting.
  • Onderhoud pand: De Beheercommissie van het RSG is bezig met de afronding van het gevelonderhoud. Vervanging van het sanitair en de aanschaf van een airconditioning staan in de planning.
  • Info vanuit het RSG: Het Lustrumgala was uitverkocht. Door het Curatorium is verzocht om over vijf jaar bij de kaartverkoop meer rekening te houden met de reünisten. Ter gelegenheid van de opening van het 19e Lustrum wordt een diner georganiseerd voor de Leden van Verdienste van de vereniging, waarvoor een bijdrage van het R.S.G. Fonds is gevraagd.
  • Nesthor: De Kerstborrel en het ‘Illegala’ waren geslaagd. De bezoekersaantallen van activiteiten vielen in het afgelopen jaar soms wat tegen, zonder duidelijke oorzaak. De eerstvolgende activiteit is het Lentediner in mei.
  • Communicatie: De ontwikkeling van een nieuwe website voor de Stichting loopt volgens plan. De nieuwe website zal binnen enkele maanden live gaan.
  • Financiën: De jaarrekening 2016 is gecontroleerd en wordt vastgesteld. De financiële verslagen 2016 en begrotingen 2017 worden door het Curatorium goedgekeurd. Het externe jaarverslag van de Stichting zal na de volgende Curatoriumvergadering op deze website worden gepubliceerd.

Vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Stel ze aan  curatorium@hetrsg.nl.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-29068285.