Uit de Curatoriumvergadering van juni 2017

Stichting Reünisten R.S.G. / Actueel  / Uit de Curatoriumvergadering van juni 2017

Uit de Curatoriumvergadering van juni 2017

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van juni 2017 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

 

  • Reünistenadministratie: De reünistenadministratie zal nog een verbeterslag krijgen deze zomer door het verwerken van de zgn jaarlijsten. De administratie is dan zo goed als mogelijk is.
  • Onderhoud pand: De Beheercommissie van het RSG is bezig met de laatste onderdelen van het gevelonderhoud. De aanschaf van een airconditioning voor Thor staat op de planning. De vervanging van het sanitair is uitgesteld in verband met de hoge kosten.
  • Info vanuit het RSG: Het Lustrum was een groot succes en druk bezocht. Onlangs is weer een RSG-band opgericht.
  • Nesthor: De bezoekersaantallen van activiteiten blijven de laatste tijd tegenvallen. Zo ging het geplande Lentediner niet door wegens onvoldoende aanmeldingen. De Nesthorcommissie bezint zich op acties. De voorbereidingen voor de jaarlijkse reünistenlunch en reünistendiner zijn al weer gestart.
  • Communicatie: De nieuwe website van de Stichting Reünisten R.S.G. is bijna af en zal binnenkort live gaan.
  • Financiën: Het externe jaarverslag van de Stichting wordt pas na de vergadering in september op de website gepubliceerd.
  • Curatorium intern: Het Curatorium gaat zich de komende tijd beraden op de focus en ambities voor de komende jaren en op de interne verdeling van taken.

De volgende curatoriumvergadering vindt begin september plaats. Mis je iets op onze vergaderagenda? Laat van je horen via curatorium@hetrsg.nl.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-29068285.