Statuten

Statuten & Reglementen

Stichting R.S.G Fonds

De Stichting Reünisten R.S.G. is de rechtsopvolger van de Stichting R.S.G. Fonds, bij notariële akte opgericht op 14 september 1960.

De statuten van de Stichting zijn sindsdien enige malen gewijzigd, onder andere vanwege de betrokkenheid bij de aanschaf en verbouwing in 1966 van de huidige sociëteit door het Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Sindsdien is de Praeses Beheercommissie van de vereniging qualitate qua lid van het Curatorium van de Stichting.

Stichting Reünisten R.S.G.

In 1993 fuseerde de Stichting R.S.G. Fonds met de Reünistenclub R.S.G. – de voorloper van de huidige Nesthorcommissie – tot de Stichting Reünisten R.S.G. Reeds in 1997 volgde weer een statutenwijziging, dit maal vanwege de oprichting van een functionarissenfonds (intern auditorenfonds) voor de vereniging: het Studiebeursfonds R.S.G..

Op 12 maart 2015 zijn de statuten geheel herzien, onder andere met het oog op de instelling van het Onderhoudsfonds Asker V. Ook het uitgeven van publicaties over de geschiedenis van de vereniging behoort sindsdien tot de statutaire doelstellingen van de Stichting.

Download statuten

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten